Nieuws

Fusiecompensatieregeling wordt met 2 jaar verlengd tot 2027

Aangezien de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht, wordt de huidige fusiecompensatieregeling met twee jaar verlengd, tot 2027. Dat heeft minister Arie Slob (onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De PO-Raad heeft al langer gepleit voor een uitbreiding van de verruimde fusiecompensatieregeling voor het primair onderwijs. Minister Slob heeft dit nu toegezegd naar aanleiding van vragen van de heer Bisschop (lid Tweede Kamer SGP). Zie brief van Slob aan de Tweede Kamer.

De huidige regeling loopt tot 2025. Daardoor zouden fusies na 2019 minder dan 6 jaar compensatie ontvangen. Door de verlenging krijgen de scholen die op 1 augustus 2020 en op 1 augustus 2021 fuseren, nog zes jaar volledige compensatie. Scholen die op 1 augustus 2022 fuseren, krijgen nog 5 jaar volledige compensatie. De scholen die in het jaar daarna fuseren nog vier jaar volledig en zo voort. Na 2027 ontvangen de scholen compensatie volgens de oude regeling, omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs volgens de minister dan voorbij is.

De middelen die schoolbesturen daarmee ontvangen, kunnen zij gebruiken om in de periode van leerlingendaling te zorgen voor een herschikking van het onderwijsaanbod. De aanvullende middelen worden tijdelijk verstrekt omdat de gevolgen van de leerlingendaling ook tijdelijk tot extra kosten leiden.

In de toolbox op de website van de PO-Raad zal de Fusieregeling scholen zo snel mogelijk worden aangepast.