Nieuws

Gebruik maken van de verhoogde fusiecompensatieregeling? Dat kan tot 1 augustus 2019

Om krimp het hoofd te bieden heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fusiecompensatieregeling tijdelijk fors verhoogd. Deze regeling loopt volgend jaar af. Schoolbesturen die gebruik willen maken van de regeling dienen voor 1 augustus 2019 een aanvraag in te dienen. 

Voor schoolbesturen in krimpgebieden die willen anticiperen op het dalend aantal leerlingen is de fusieregeling per 1 augustus 2015 tijdelijk aangepast. Als twee scholen in het primair onderwijs met elkaar fuseren, ontvangen zij een tijdelijke vergoeding van de Rijksoverheid als compensatie voor bekostiging die zij door de fusie kwijtraken (kleine scholentoeslag, verlies van de vaste voet en directietoeslagen). Voorheen ontvingen de scholen het eerste jaar 100% bekostiging (compensatie), steeds verder aflopend naar 20% in het vijfde jaar.

Verruimde fusiecompensatieregeling

In de verruimde fusiecompensatieregeling – die tot 1 augustus 2019 loopt – ontvangen schoolbesturen zes jaar lang 100% compensatie. Schoolbesturen die willen fuseren doen er verstandig aan een aanvraag in te dienen voor de opgehoogde regeling afloopt.

Behoud van de verruimde regeling

De PO-Raad maakt zich via de lobby hard voor het behoud van de fusiecompensatieregeling. De sectororganisatie is van mening dat de kleine scholentoeslag de samenwerking belemmert, terwijl samenwerking noodzakelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. De fusiecompensatieregeling vermindert deze belemmering. Als de verruimde compensatieregeling toch stopt, houdt de PO-Raad de effecten op de onderlinge samenwerking nauwlettend in de gaten.