Nieuws

Gemeentelijk Onderwijsdebat: 'Rotterdamse leraren én kinderen hebben dagelijks last van het lerarentekort'

Staat het lerarentekort wel voldoende op de agenda bij de (aankomende) Rotterdamse gemeenteraadsleden? Dat vragen schoolbestuurders zich af tijdens het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat georganiseerd werd door de Stichting van het Onderwijs en het Zadkine. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de politieke partijen voor het onderwijsbeleid in Rotterdam? Wat willen onderwijsstellingen aan hen meegeven als het gaat om het lerarentekort, kansengelijkheid en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt?

Landelijk en lokaal beleid verbinden

In de aftrap van het debat leggen Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur Zadkine), Ton Heerts (Stichting van het Onderwijs, MBO Raad) en Loek Schueler (Stichting van het Onderwijs, CNV Onderwijs) uit hoe belangrijk de gemeenteraadsverkiezingen zijn voor het lokale onderwijsbeleid. Stichting van het Onderwijs heeft met de debatten in Rotterdam en Roermond als doel om landelijk, regionaal en lokaal onderwijsbeleid met elkaar te verbinden. Aan de hand van stellingen gingen tien Rotterdamse politieke partijen met elkaar in discussie over het lerarentekort, kansengelijkheid en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Aanpak van het lerarentekort

Moet de gemeente bij de Rotterdamse aanpak van het lerarentekort meer focussen op de kwaliteit van docenten in plaats van de kwantiteit? Dat was de vraag die centraal stond in de discussie over het lerarentekort. De Rotterdamse aanpak richt zich nu op de Rotterdamse Leraren C.A.O., waarmee nieuwe leraren naar Rotterdam worden ‘gelokt’ door middel van een welkomstpremie, lerarenbeurs en gratis Rotterdampas. De vraag is alleen of een welkomstpremie wel werkt. Ook vinden sommige partijen het oneerlijk dat er alleen maatregelen worden genomen om nieuwe leraren aan te trekken. Leraren die al jaren in het Rotterdamse onderwijs werken profiteren niet van de regelingen. Het publiek stemt daarmee in: investeren in nieuwe docenten, maar het onderwijs moet ook aantrekkelijk blijven voor leraren die al in Rotterdam werken.

Leraren en onderwijsbestuurders vragen zich af of de (kandidaat)gemeenteraadsleden de problematiek wel voldoende serieus nemen. ,,Er wordt gesproken over het lerarentekort als iets dat in de toekomst een probleem gaat vormen, maar het lerarentekort is nu. Rotterdamse leraren én kinderen hebben hier dagelijks last van’’, zegt een Rotterdamse leerkracht. Anne Visch (lid van het College van Bestuur van Stichting BOOR) geeft ook aan dat het lerarentekort in het primair onderwijs heel erg nijpend is. Visch: ,,Als schoolbesturen doen we al veel, maar we zoeken ook graag de samenwerking met de gemeente om naar oplossingen te zoeken voor het lerarentekort. Zo zou de gemeente bijvoorbeeld kunnen kijken naar huisvesting voor docenten die zich in Rotterdam willen vestigen, werkdrukverlaging van leerkrachten in het primair onderwijs en naar flexibiliteit in het opleiden van nieuwe leraren.’’

Gelijke kansen

Ook op het gebied van kansengelijkheid kan het beter in Rotterdam. Bestuurders van het Scheepvaart en Transport College (STC) en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) geven aan dat het belangrijk is dat er voorschoolse educatie komt voor alle Rotterdamse peuters. Zo kunnen achterstanden al worden aangepakt voordat kinderen naar het basisonderwijs gaan. Henk Post (CVO): ,,Elk kind moet een eerlijke kans krijgen in Rotterdam.’’

Stichting van het Onderwijs maakte ook een verslag van het debat.

Onderwijs in uw gemeente beter op de kaart zetten? In onze nieuwe brochure vindt u een aantal thema's die relevant zijn voor de lokale politiek en waar u als schoolbestuurder invloed op kunt uitoefenen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.