Nieuws

Inspectie onderzoekt bijzondere bekostiging in basis- en speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit naar de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging in 2020 voor leerlingen bij scholen in het basis- en speciaal onderwijs.

De inspectie controleert dit najaar 364 scholen. Voor de uitvoering van de controle nemen inspecteurs van de directie Rekenschap contact op met de scholen om een afspraak te maken. Dit is aangekondigd in een brief aan de betreffende scholen en hun schoolbesturen. Bij deze brief zit ook een handreiking voor een optimale voorbereiding van het onderzoek.

De inspectie kijkt bij dit onderzoek naar de (bijzondere) bekostiging voor:

 • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland;
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking;
 • Internationaal georiënteerd basisonderwijs;
 • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties;
 • Leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti;
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs;
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs;
 • Schipperskinderen;
 • Materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs;
 • Materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs;
 • Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) bij basisscholen;
 • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (hierover ontvangen de te controleren scholen en schoolbesturen later dit jaar een brief van de inspectie).