Nieuws

Kabinet houdt voet bij stuk: Geen structureel geld voor primair onderwijs

Voor het primair onderwijs zit er deze kabinetsperiode niet meer in dan eenmalig extra geld zoals vorige week werd afgesproken in het convenant tussen sectorraden, bonden en minister. Op de tweede dag van het debat over de Onderwijsbegroting beloofden verschillende partijen, coalitie en oppositie, wel de vólgende periode extra te willen investeren.

In het debat deden enkele partijen wel een poging om dat incidentele geld, 460 miljoen euro, op korte termijn om te zetten in structurele middelen en de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedeeltelijk te dichten. Hier vragen PO-Raad, VO-raad en bonden al tijden om. Deze poging kwam vooral van PvdA en SP. Zij wezen op de duizenden leraren die hiervoor afgelopen woensdag staakten voor meer salaris en minder werkdruk. Ook veel schoolbesturen steunden de doelen van de staking, net als de PO-Raad dat al eerder had gedaan. Zo ondertekenden zo’n tweehonderd besturen op LinkedIn een bestuurlijk statement, een initiatief van onder meer Jeroen Goes (Fluvium Openbaar Onderwijs) en Mark Jager (SKOVV). Met het statement spreken ze zich uit voor structurele oplossingen, toereikendheid van financiële middelen, het dichten van de salariskloof, duurzame politieke verbintenis en maximale samenwerking. Dit is in lijn met het pleidooi van de PO-Raad.

In het debat zei minister Arie Slob (Onderwijs) de ‘wens om salarissen naar elkaar toe te laten groeien’ te begrijpen en ‘legitiem’ te vinden. Maar hij benadrukte daarbij dat ‘met de bijdrage van dit kabinet een enorme sprong wordt gemaakt’. Het is volgens hem aan volgende kabinetten om de loonkloof verder aan te pakken.
GroenLinks, PvdA, D66 en SGP beloofden vervolgens dit in een volgende kabinetsperiode te regelen. Forum voor Democratie wilde voor het hele onderwijs een loonsverhoging, maar vond een verschil in beloning tussen onderwijsniveaus wel vanzelfsprekend.

Het dichten van de loonkloof is een belangrijk middel om het aantrekkelijker te maken in het onderwijs te werken en daarmee het lerarentekort op te lossen. Meer salaris is nodig voor zowel leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

Zoektocht naar geld

De bewindsman reageerde daarnaast op diverse andere voorstellen die Kamerleden deden in hun zoektocht naar meer geld voor het funderend onderwijs. Zo wil het CDA dat de bovenwettelijke uitkeringen verder worden afgebouwd en dat er meer wordt gedaan om onderwijspersoneel met een ww-uitkering weer aan het werk te krijgen. Slob benadrukte dat de bovenwettelijke uitkeringen door afspraken in de CAO PO de komende jaren vanzelf dalen. Ook doen in het primair onderwijs veel minder mensen een beroep op de ww. Zo was instroom in de ww vanuit het primair onderwijs vorig jaar 60% minder dan 5 jaar geleden. 

Onderwijspersoneel dat fulltime werkt beter belonen, zoals eveneens CDA opperde, is juridisch niet haalbaar, zei Slob verder. Volgens hem staat het schoolbesturen wel vrij deze mensen een bonus te geven. VVD verzocht het kabinet per motie om ministens te onderzoeken welke belemmeringen er nu zijn om parttimers meer te laten werken.

De Tweede Kamer stemt begin december over alle moties die bij het debat zijn ingediend.