Nieuws

Kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen school- en sportgebouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt maatregelen om de bouw in Nederland op gang te houden, ook tijdens de coronacrisis. Met een investeringsimpuls van 50 miljoen euro wil het kabinet investeren in duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend onderwijs en sportaccommodaties.

De investering wordt gedaan door middel van een kortlopende cofinancieringssubsidie, zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal renovatie- en onderhoudstrajecten staat al gepland, en komt nu financieel onder druk te staan. Waarschijnlijk kunnen voornamelijk deze trajecten aanspraak maken op de subsidie. De projecten moeten namelijk gerealiseerd zijn in 2021. De exacte subsidieregeling wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Verduurzamen schoolgebouwen noodzakelijk

Een extra impuls voor goede schoolgebouwen erg belangrijk. De gebouwenvoorraad in het funderend onderwijs is namelijk sterk verouderd. Bovendien is er vaak geen gezond binnenklimaat en sluit het gebouw qua indeling vaak niet aan op de onderwijskundige visie van de school.

De PO-Raad vindt het daarom goed dat een project dat nu door tekort aan middelen stil komt te liggen, aanspraak kan maken op extra middelen om het project alsnog te kunnen realiseren. Naast deze kortlopende subsidie is er echter tot aan 2050 een aanzienlijk bedrag vanuit het Rijk nodig om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken en de kwaliteit van de gebouwen op orde te brengen. De PO-Raad maakt zich er hard voor dat deze kortlopende subsidie direct toegankelijk is voor schoolbesturen en aansluit bij wat er vanuit de onderwijskwaliteit en de duurzaamheidsdoelstellingen nodig is. Daarnaast leggen we de subsidie voor aan onze leden in de Commissie Samenwerkingsagenda PO-Raad, VO-raad en VNG en zullen we mogelijke knelpunten melden bij BZK.