Nieuws

Kamer schoffeert primair onderwijs met onzin over geld

Grote onzin, schofferend en getuigen van struisvogelpolitiek. Dat vindt de PO-Raad van uitspraken van Kamerleden tegen de NOS. D66 en CDA insinueren dat leraren best meer kunnen verdienen als schoolbestuurders salaris inleveren en als wordt bezuinigd op bijvoorbeeld ‘cursussen’.

De Kamerleden schetsen een volstrekt onjuist beeld van het primair onderwijs. Juist daar is de overhead het laagst van alle onderwijssectoren, enkele procenten. Ruim veertig procent van de besturen is een zogenoemde éénpitter, die telt dus één school. De directeur staat er vaak zelf voor de klas en doet ook conciërgetaken.

Er is maar één probleem en dat is dat de basisbekostiging niet op orde is, stelt de PO-Raad al jaren. De kosten stijgen harder dan de inkomsten waardoor het primair onderwijs geld tekort komt voor goed onderwijs. Onafhankelijk onderzoek bevestigt dit keer op keer.

,,Het is dan ook stuitend dat de politiek voor de zoveelste keer met spookverhalen komt’’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Uiteraard is het goed om steeds te kijken of zaken efficiënter kunnen, maar hier past maar één oplossing. Doe een parlementair onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging. Daar hebben we al zo vaak om gevraagd, maar de politiek wuift dit steeds weg en wil haar verantwoordelijkheid duidelijk niet nemen.’’

De Kamerleden lijken daarnaast vergeten dat de Kamer zelf de afgelopen jaren maatregelen heeft genomen die weliswaar goed zijn, maar de kosten in het primair onderwijs flink hebben verhoogd, benadrukt Den Besten. Denk aan strengere eisen voor privacy waardoor scholen en besturen meer taken en verantwoordelijkheden kregen. Ook moeten zij zich steeds meer verantwoorden en zijn de accountantskosten hierbij fors gestegen. Struisvogelpolitiek noemt de PO-Raad dit.

Zo’n tachtig procent van de uitgaven in het primair onderwijs gaat naar personeel. Daarvan worden ook ook opleidingen en trainingen betaald zodat leraren zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs vindt de PO-Raad. Probleem is alleen dat de manier waarop ze dit moeten doen, bureaucratisch en duur is geworden. Vanaf 1 augustus moeten alle leerkrachten zich registreren in het Lerarenregister om zo te laten zien dat zij aan hun professionalisering werken. De overheid heeft dit systeem echter zo ingericht dat het is gestoeld op het behalen van punten in plaats van op het ontwikkelen van leraren. Dat moet anders en dat zou inderdaad geld kunnen opleveren, al gaat dat alleen niet de benodigde euro’s opleveren om de lerarensalarissen gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs, aldus de PO-Raad.

Overigens gaat twintig procent van de bekostiging naar vaste lasten, zoals gas water licht, leermateriaal en het onderhoud van schoolgebouwen. Schoolbesturen komen hiervoor jaarlijks 375 miljoen euro tekort, bleek eerder uit onderzoek.