Nieuws

Kamer wil nog niet dat medezeggenschap meebeslist over begroting schoolbestuur

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.

D66 en SP wilden medezeggenschapsraden ‘instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting’ geven. Concreet betekent dit dat schoolbesturen de begrotingen van hun scholen pas kunnen uitvoeren wanneer de GMR daarvoor groen licht heeft gegeven.

Nu bespreken schoolbesturen hun begroting ook al met de medezeggenschapsraad, maar heeft die adviesrecht. Dit houdt in dat de raad het schoolbestuur advies mag geven over hoe het geld kan worden besteed. Het bestuur bepaalt uiteindelijk zelf of ze dat advies overneemt. De interne toezichthouder ziet erop toe dat besturen zorgvuldig met hun geld omgaan.

De PO-Raad en medezeggenschap

De PO-Raad heeft zich steeds verzet tegen het uitbreiden van het adviesrecht naar instemmingsrecht, omdat ze zich afvraagt of schoolbesturen dan nog wel vervelende maar broodnodige keuzes kunnen maken in financieel krappe tijden of als het aantal leerlingen daalt. Zoals nu het geval is.
De PO-Raad vindt het belangrijk dat de positie van medezeggenschapsraden sterker wordt, omdat zij constructieve tegenspraak kunnen leveren aan het bestuur. Om dat te regelen, ziet ze meer in het versterken van de kwaliteit van medezeggenschap doormiddel van opleidingen en cursussen dan in het uitbreiden van de bevoegdheden van de medezeggenschap. Ze werkt daarom actief mee aan het project Versterking Medezeggenschap waaraan ook bonden en ouders deelnemen.

Bredere discussie over financiën

In een debat eerder dit jaar in de Tweede Kamer liet minister Jet Bussemaker (Onderwijs) weten vooralsnog niet mee te willen gaan het voorstel van D66 en SP. Ze vindt dat de inspraak van de medezeggenschap bij het financiële beleid beter kan worden besproken in een bredere discussie over financiën in het primair onderwijs. De verwachting is dan ook dat de Kamer dan ook opnieuw naar het voorstel van D66 en SP zal kijken.

Meer informatie en ondersteuning

Meer informatie over medezeggenschap is te vinden bij het thema medezeggenschap op deze website. Concrete ondersteuning voor zowel besturen, leraren en ouders wordt aangeboden op infowms.nl. Dit is het resultaat van het project Versterking Medezeggenschap waar de PO-Raad aan meewerkt.
Leden van de PO-Raad met concrete vragen over medezeggenschap kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.