Nieuws

Kamer zoekt verder naar hogere salarissen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat minister Arie Slob (Onderwijs) niet alleen onderzoeken of het primair onderwijs voldoende wordt bekostigd en of het geld goed wordt besteed. De Kamer wil ook dat hij bekijkt of een deel van de zogenoemde prestatieboxmiddelen (onderdeel van Bestuursakkoord) vanaf 2020 verantwoord kunnen worden ingezet voor het verhogen van lerarensalarissen. De Kamer nam dinsdag een motie van D66 en CDA aan die om dit onderzoek vraagt.

In het debat over de Onderwijsbegroting een week eerder waarschuwde de bewindsman voor het ‘wekken van verwachtingen bij leraren die misschien niet waargemaakt worden’. Het geld van de Prestatiebox, onderdeel van de lumpsum, wordt namelijk deels gebruikt voor menskracht, vertelde hij. Daarvan hogere salarissen betalen, leidt aan de andere kant weer tot ontslagen. In 2020 wordt bovendien een evaluatie gedaan van het Bestuursakkoord, waaronder de Prestatiebox. Slob gaf aan hier dan ook niet op te willen vooruitlopen. De PO-raad deelt deze mening.

Met de motie komt geen extra geld de Onderwijsbegroting in, benadrukte GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld bij de stemmingen. Zij vond dat met de motie ten onrechte de suggestie werd gewekt dat D66 en CDA extra geld hadden gevonden om hogere salarissen van te betalen. Reden om desondanks toch in te stemmen met een onderzoek, is dat ze wel wil dat wordt gezocht naar mogelijkheden om salarissen te verhogen, verklaarde ze. De PO-Raad liet al eerder weten die zoektocht te begrijpen en te ondersteunen, maar ontraadt om hiervoor prestatieboxmiddelen te gebruiken. Hiermee zouden hogere salarissen een sigaar uit eigen doos worden.

De PO-Raad is overigens blij met het onderzoek dat Slob aankondigde naar toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging. Hier vraagt ze al jaren om.

Uitzendbureaus en bezuinigingen

De Kamer wil verder dat minister Slob met schoolbesturen afspraken maakt over de inzet van uitzendbureaus, bijvoorbeeld voor het vinden van leraren. Die moet worden beperkt tot een ‘absoluut noodzakelijk minimum’. Een motie om de tekorten op de Onderwijsbegroting niet ten koste te laten gaan van het onderwijs, werd verworpen. De bezuinigingen die de sector nog boven het hoofd hingen, zijn daarmee niet van de baan.

De motie van Paul van Meenen (D66) om te onderzoeken of de huidige lumpsumbekostiging aan besturen kan worden omgezet in schoolbekostiging, werd ontraden door minister Slob, maar behaalde met negentig stemmen voor toch een meerderheid.

Een motie om schoolbestuurders te verplichten een dag per week voor de klas te staan, kon niet rekenen op een meerderheid van de Kamer.