Nieuws

Kamerdebat leraren: 'Water staat leraren aan de lippen'

Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over boog op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg (AO) over leraren. Veel partijen willen de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten, maar minister Slob geeft aan dat de sociale partners nu aan zet zijn. De minister hoopt dat er snel een nieuwe CAO PO komt zodat het extra geld dat is toegezegd, kan worden ingezet voor de salarissen van leraren. Hij beloofde zelfs taart als de werknemers en werkgevers snel tot een akkoord weten te komen.

Als sociale partner werkt de PO-Raad hard aan een nieuwe CAO voor het primair onderwijs om de salarisverbetering uit het regeerakkoord te kunnen realiseren. De onderhandelingen zijn in volle gang en we zetten in op een moderne CAO waarin afspraken gemaakt worden over werkdrukmiddelen, een nieuw loongebouw waarbij de salarissen van leraren stijgen en normalisering van bovenwettelijke uitkeringen.

Nog voor het debat insinueerden D66 en CDA al dat leraren best meer kunnen verdienen als schoolbestuurders salaris inleveren en als wordt bezuinigd op cursussen en bijscholing. Ook tijdens het AO stippen D66, CDA, SP, PVV en GroenLinks aan dat eens goed gekeken moet worden naar het geld dat naar de besturen en toezichthouders gaat. De PO-Raad vindt dit onzin. Het grote probleem is dat de basisbekostiging niet op orde is, waardoor het primair onderwijs continu geld tekort komt.

De PO-Raad is blij dat de VVD en D66 zich ook hard maken voor een snelle invoering van de afschaffing van de ketenregeling van de Wet Werk en Zekerheid. Hierdoor kunnen scholen de beschikbare invallers ook beter inzetten.

Een ander belangrijk punt dat de PO-Raad heeft aangekaart in een brief aan de Kamer is het on hold zetten van het Lerarenregister. De sectororganisatie maakt zich zorgen over de draagkracht, administratieve lasten en implementatieproblemen rondom het register. De SP, D66 en SGP delen de zorgen over het Lerarenregister en vragen de minister de problemen eerst op te lossen voordat wordt overgegaan tot implementatie. Kamerlid Peter Kwint (SP) wil eerst inzetten op de grote problemen rondom werkdruk en salaris: ,,Het water staat leraren aan de lippen.'' Als die problemen opgelost zijn kan er gekeken worden naar een register dat wel draagkracht heeft en eigendom is van leraren. 

De ingeplande tijd bleek te kort om het debat af te maken. Het AO wordt voortgezet in maart, na het reces van de Tweede Kamer.