Nieuws

Kleine scholentoeslag stijgt, samenwerken blijft noodzakelijk

Om kleine scholen tegemoet te komen in hun relatief hoge kosten, trekt het kabinet vanaf schooljaar 2019-2020 20 miljoen euro extra uit. Met het verhogen van deze zogenoemde kleinescholentoeslag geeft ze uitvoering aan een afspraak in het regeerakkoord. Hoe kleiner de school, hoe hoger de toeslag.

Zo ziet een school met 25 leerlingen haar toeslag stijgen met 20.000 euro terwijl een school met 143 leerlingen er 500 euro op vooruit gaat, schrijft minister Arie Slob (primair onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze manier wil hij de ‘positie van de kleine school versterken’ en dat is nodig omdat zij een hele belangrijke rol spelen in kleine gemeenschappen, aldus de bewindsman.

Wel benadrukt hij dat het belangrijk is dat scholen ‘van elkaar blijven leren, ervaringen en expertise uitwisselen en met elkaar samenwerken. Juist vanwege de verwachte doorzettende krimp is het van belang dat scholen hierop blijven inzetten.’

De PO-Raad onderschrijft dat. Ze hoopt dat scholen ondanks de hogere kleinescholentoeslag de samenwerking met elkaar blijven zoeken als de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Alleen dan kan worden voorkomen dat scholen lukraak omvallen en kan diversiteit en bereikbaarheid van het onderwijs op peil blijven en houden ouders iets te kiezen. De PO-Raad pleit er daarnaast voor dat de huidige tijdelijke fusiecompensatieregeling langer in stand blijft.