Nieuws

Leraren gebukt onder hoge werkdruk

Leraren in het basisonderwijs gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Meer dan de helft van hen vindt de druk onacceptabel. In 2012 was 41 procent hier ontevreden over, zo blijkt uit onderzoek van televisieprogramma De Monitor onder 861 leraren. Het risico op uitval is daarmee groot en de kwaliteit van het onderwijs kan in het geding komen, luidt de conclusie.

Volgens De Monitor zijn onder meer administratieve werkzaamheden, het bijwerken van dossiers, en het afleggen van verantwoording debet aan de werkdruk. De PO-Raad herkent dit beeld en vindt het zorgelijk dat de sector zo wordt overvraagd. Ze vindt dat leraren juist zoveel mogelijk tijd moeten kunnen besteden aan hun leerlingen.

Overbodige administratie

In de uitzending van De Monitor zondagavond riep staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) leraren op zich niet langer bezig te houden met overbodige administratie: ,,Als het niet helpt om beter onderwijs te maken, zeg ik: Doe het niet'', zei hij.

Volgens Dekker is het een 'hardnekkig probleem' dat leraren denken veel administratie te moeten doen en uitgebreide lesplannen moeten schrijven terwijl niemand dat van ze vraagt. 'Fantoomregels', noemt hij die niet-bestaande regels. De staatssecretaris vindt dat het ministerie van Onderwijs in het verleden onvoldoende duidelijk is geweest over wat wel en niet van leraren wordt verwacht. Toch is de oplossing niet eenvoudig, aldus Dekker. ,,Het is niet een kwestie van we zetten een knopje om in den haag en daarmee is het probleem opgelost. Wij kunnen een deel doen met wetten en regels, maar we hebben ook goede schoolleiders nodig en leraren die zeggen 'Ik pik het niet langer'.

De PO-Raad is blij dat Dekker de problemen erkent en de zorgen van de PO-Raad deelt. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, legde uit dat ook schoolbesturen zich inzetten voor het verlagen van de werkdruk maar daar tegen de beperking van de bekostiging aanlopen. ,,Scholen worden te karig bekostigd om kinderen goed onderwijs te geven. Er wordt als allerlaatste bezuinigd op leraren, maar die moeten dus alles doen'', zei Den Besten. Per honderd leraren, zijn er gemiddeld drie ondersteuners terwijl dat er in het mbo veertien zijn.

De PO-Raad becijferde vorig jaar dat het gat tussen kosten en bekostiging sinds 2010 is opgelopen van 291 miljoen euro tot 754 miljoen euro in 2015. Ze blijft daarom pleiten voor een structurele en reële bekostiging die recht doet aan het primair onderwijs.

Daarnaast kan ook ICT een belangrijke rol spelen, benadrukte Den Besten maandag in De Ochtenden op Radio 1. Het slim inzetten van ICT kan leraren werk uit handen nemen en zorgen dat zij meer tijd overhouden voor de leerling. De PO-Raad helpt schoolbesturen bij het implementeren van ICT in het onderwijs.

Maatregelen

Om de werkdruk te helpen verlagen, hebben PO-Raad met vakbonden, het ministerie van OCW en ouders in 2014 in een Regeldrukagenda afgesproken ook de regeldruk te verminderen. Afgesproken is onder meer dat dat diverse regels verdwijnen of worden versimpeld. Onlangs ging ook de pilot regelluwe scholen van start. Diverse excellente scholen hebben meer ruimte gekregen om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren en mogen daartoe van diverse regels afwijken.

Ook heeft de PO-Raad in de CAO voor het primair onderwijs afspraken gemaakt over werkdruk. Daarmee hebben de partijen samen ruimte gecreëerd voor leraren en schoolleiders, schoolteams, om in de school het werk goed in te richten en werkdruk te verminderen.

Media

Ook in andere media was er de afgelopen week aandacht voor werkdruk in het onderwijs. Zo stuurden diverse leraren, ook uit het voortgezet onderwijs, ingezonden brieven om hun verhaal kracht bij te zetten.