Nieuws

'Maak bezuinigingen op onderwijs ongedaan', zegt onderwijsveld

Maak de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs, zoals ze in de Onderwijsbegroting zijn opgenomen, ongedaan. Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs (SvhO), een vertegenwoordiging van alle vakbonden en onderwijswerkgevers waaronder PO-Raad, aan de Tweede Kamer. Die praat hier vanmiddag over, in een overleg in aanloop naar het plenaire debat over de begroting in november.

Hoewel het kabinet wil doen geloven dat er voor het onderwijs geld bij komt, bleek met Prinsjesdag dat er juist meer geld aan het onderwijs wordt onttrokken. Tegenover een zogenoemde ramingsbijstelling van 150 miljoen euro en een lumpsum- en subsidietaakstelling van 254,9 miljoen euro, staat een investering van slechts 200 miljoen euro. Dat is zelfs onvoldoende om de bezuiniging mee te compenseren.

In het primair en voortgezet onderwijs wordt daarnaast ook bezuinigd op onderwijsachterstanden, tien miljoen euro per jaar. ‘Onderwijs is van levensbelang voor elk individu, maar ook voor de samenleving en economie. Juist in een tijd waarin we werken aan het bevorderen van gelijke kansen voor alle talenten is het essentieel dat er geïnvesteerd wordt in ons onderwijs, en niet bezuinigd’, schrijft de SvhO.

Met de brief zet de SvhO haar eerdere oproep om een einde te maken aan de bezuinigingen kracht bij. Ook de Tweede Kamer liet in september al weten vraagtekens te hebben bij de Onderwijsbegroting. Een meerderheid schaarde zich achter een motie van D66 die de regering opdraagt de bezuinigingen op de begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.

Downloads

314.84 kB