Nieuws

Mbo en vo steunen oproep: Verbeter onderwijs door hogere bekostiging en salarissen

Uit diverse hoeken van het onderwijs komt bijval voor de oproep van de PO-Raad om het primair onderwijs beter te bekostigen en leerkrachten meer salaris te betalen. MBO Raad en VO-raad steunen dit pleidooi omdat leerlingen van een slechte start op de basisschool hun verdere schoolloopbaan en leven nadelige gevolgen ondervinden.

Met haar oproep reageerde de PO-Raad op het nieuws van de Inspectie van het Onderwijs dat scholen primair onderwijs te veel van kwaliteit verschillen waardoor talenten van leerlingen onbenut blijven. Zorgelijk maar niet verwonderlijk, vindt de PO-Raad. Door een tekort aan bekostiging van honderden miljoenen euro’s hebben scholen op ondersteunend personeel en expertise moeten bezuinigen. Ook broodnodige investeringen in moderne leermaterialen, lesmethoden en schoolgebouwen konden niet worden gedaan.

,,Het primair onderwijs is de basis, daar moeten kinderen leren lezen, (digitaal) schrijven en rekenen. Ze maken ook voor het eerst kennis met bijvoorbeeld technologische vaardigheden en dat is nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst’’, reageert Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. ,,De kwaliteit van het basisonderwijs bepaalt in hoge mate keuzes voor de rest van hun leven. Als we daar niet nu grondig in investeren, kunnen kinderen niet maximaal hun talenten ontwikkelen. Maar het gaat niet alleen om meer geld, het gaat ook om kwaliteit en effectieve en efficiënte maatregelen. Daarom steunen we de oproep van de PO-Raad: het is code rood voor het primair onderwijs, en we moeten er alles aan doen om daar snel groen van te maken.'’

Ook een hoger lerarensalaris is van groot belang voor goed onderwijs, vindt de PO-Raad. Dat maakt het vak aantrekkelijker voor zittende en nieuwe leerkrachten. Die zijn hard nodig want het primair onderwijs stevent af op een tekort van tienduizend voltijds leerkrachten in 2025. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, onderschrijft deze oproep. De VO-raad ziet een betere beloning van leraren in het po als een investering in de kwaliteit van het onderwijs.