Nieuws

Minister erkent loonkloof en wil dat deze wordt gedicht

Minister Arie Slob (Onderwijs) erkent dat er een loonkloof is tussen primair en voortgezet onderwijs en dat deze kloof niet terecht is. Om dit gat te dichten, vindt hij dat beide sectoren onder één cao moeten worden ondergebracht. Dit kost geld, maar het is aan volgende kabinetten om dit te bekostigen. De bewindsman deed zijn pleidooi aan de vooravond van de tweedaagse onderwijsstaking in de Telegraaf en in discussieprogramma Op1.

De PO-Raad is blij dat de minister de loonkloof erkent en dat hiervoor geld nodig is: minimaal 560 miljoen euro zo berekende de PO-Raad. Maar één cao staat niet op zichzelf benadrukt ze. In de vorige week gepresenteerde visie ‘Toekomst van ons onderwijs’ pleit een brede coalitie van onderwijsorganisaties – waaronder PO-Raad en VO-raad - voor één Wet op het funderend onderwijs, waarin de overgangen tussen po en vo veel soepeler verlopen. Eén cao voor het funderend onderwijs zou het sluitstuk van deze ontwikkeling moeten zijn.

Meepraten over ideeën voor de Toekomst van het Onderwijs? Kom dan naar een van de discussiebijeenkomsten