Nieuws

Minister omarmt plan voor vereenvoudiging bekostiging

De bekostigingssystematiek van het primair onderwijs wordt eenvoudiger. Minister Arie Slob (Onderwijs) omarmt het voorstel dat de PO-Raad hiertoe onlangs deed, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer

Kern van het plan is dat het primair onderwijs voortaan een bedrag per school en per leerling krijgt en dat de bekostiging per kalenderjaar loopt. Nu is de bekostiging opgebouwd uit vijftig verschillende parameters en loopt deze per schooljaar. Ook komt een deel van het geld pas binnen als het schooljaar al is afgesloten. Dat maakt dat het voor besturen vaak niet inzichtelijk is hoeveel geld zij jaarlijks te besteden hebben en dat begroten onzeker en ondoenlijk is, met vaak (te) grote reserves tot gevolg.

Door de bekostiging eenvoudiger te maken, komt hier een einde aan en kan onderwijsgeld beter worden besteed. Bovendien kunnen scholen en hun besturen zo beter het gesprek over onderwijs en bijbehorende afwegingen voeren met hun medezeggenschapsraden, ouders en andere belanghebbenden. Daarbij wordt verantwoording over uitgaven achteraf makkelijker en inzichtelijker. De PO-Raad vindt dat van groot belang en is dan ook blij dat de minister meegaat in haar voorstel. Eind november stemden de leden van de PO-Raad in de Algemene Ledenvergadering daar al mee in

Minister Slob gaat het plan de komende tijd verder uitwerken. Tegelijkertijd gaat hij met het onderwijsveld ‘verkennen’ of de systematiek zelfs nog een stapje eenvoudiger kan, schrijft hij in zijn brief. Daarbij zal hij goed letten op de herverdeeleffecten die optreden en zorgen voor een ‘gedegen overgangsregeling’. De verwachting is dat de nieuwe systematiek in 2022 gebruikt gaat worden.