Nieuws

Nieuwe eisen aan energieprestaties schoolgebouwen in 2020

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst). 

Nieuwe eisen aan energieprestaties gebouwen

Uit de EPBD-richtlijn van de Europese Commissie vloeit voort dat lidstaten vanaf 2020 verplicht zijn om te bewerkstelligen dat alle nieuwbouw bijna-energieneutraal gebouwd wordt. Dit betekent dat nieuwe gebouwen in de toekomst in een jaar bijna evenveel energie opwekken als verbruiken. 

Minister Blok heeft in een Kamerbrief kenbaar gemaakt dat de energieprestaties voor bijna-energieneutrale gebouwen vanaf 2020 worden vastgelegd door middel van drie eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Op basis van het onderzoek ‘Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutralen gebouwen’ is vastgesteld op welk niveau de eisen haalbaar zijn. Voor schoolgebouwen komt dit neer op het volgende niveau:

Energiebehoefte in kWh per m2 per jaar

Primair energiegebruik in kWh per m2 per jaar

Aandeel hernieuwbare energie in %

50 60 50

In 2018 worden de eisen, voordat ze wettelijk worden vastgelegd, nog getoetst op kostenoptimaliteit. Op basis hiervan kunnen de eisen nog worden bijgesteld. De verwachting van minister Blok is echter dat de eisen voor het grootste deel goed financieel haalbaar zijn tegen die tijd.

Advies PO-Raad

2020 lijkt nog ver weg, maar de PO-Raad adviseert schoolbesturen om bij komende projecten al wel rekening te houden met de nieuwe eisen aan de energieprestaties van schoolgebouwen. Nieuwbouw van een school is immers een langdurig traject. Wanneer de nieuwe eisen pas in een laat stadium worden verwerkt, kan dit onnodige kosten en vertragingen opleveren.

Tegelijkertijd ziet de PO-Raad dat de nieuwe eisen aan de energieprestaties van schoolgebouwen veel geld met zich meebrengen. Dit terwijl de (gemeentelijke) vergoedingen voor nieuwbouw is gebaseerd op technische eisen uit de jaren tachtig. De PO-Raad roept de overheid dan ook op om deze vergoedingen aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eisen die vanaf 2020 aan de energieprestaties van schoolgebouwen worden gesteld, kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).