Nieuws

NRC: 'Basisonderwijs: te weinig voor te veel wensen'

Basisonderwijs: te weinig voor teveel wensen’ kopte NRC Handelsblad deze week. In een uitgebreid artikel neemt de krant de bekostiging van het primair onderwijs onder de loep. Scholen en besturen zeggen dat de kosten voor het primair onderwijs al jaren sneller zien stijgen dan de inkomsten. Ook zijn er steeds meer taken bijgekomen. Het kampt daardoor met tekorten en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

Volgens het ministerie van Onderwijs is bekostiging echter ‘sober maar toereikend’. De krant concludeert dat ‘een aantal onderzoeken naar het gelijk van de schoolbesturen wijst’. Ze wijst onder meer op een rapport van adviesbureau Berenschot waaruit blijkt dat ‘de uitgaven van basisscholen voor gebouwonderhoud en lesmateriaal tussen de 11 en 35 procent hoger zijn dan zij ervoor ontvangen’. SEO Economisch onderzoek stelde dat scholen voldoende geld krijgen om niet als ‘zwak’ te worden bestempeld maar te weinig om aan alle eisen van politiek en maatschappij te voldoen.

In het artikel benadrukt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, het belang dat een nieuw kabinet echt in onderwijs investeert: ‘Anders moeten we de ambities fors verlagen. Dat kan ook, maar ik vind het schandalig als dat nodig zou zijn’.