Nieuws

OCW publiceert tweede regeling bekostiging schooljaar 2020-2021

Het ministerie van OCW heeft de tweede regeling bekostiging personeel gepubliceerd voor het schooljaar 2020-2021. Uit deze regeling blijkt dat de personele bekostiging in het primair onderwijs (incl. budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) met 1,638% is  toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020.

De belangrijkste wijziging in deze tweede regeling personele bekostiging 2020-2021 is dat hierin, net als in de definitieve regeling personele bekostiging 2019-2020, de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2020 is verwerkt. In dit kader is het van belang om te vermelden dat in de voorjaarsnota 2020 al bleek  dat de definitieve indexering van de personele bekostiging hoger zou liggen dan waar de cao van was uitgegaan, namelijk 0,65% hoger. Omdat met dit percentage nog nadere cao-afspraken worden gemaakt met sociale partners, moeten schoolbesturen er rekening mee houden dat hierdoor de personele kosten nog met 0,65% van de loonkosten zullen stijgen, gerekend vanaf 1 januari 2020.

Op mijn.poraad.nl lees je meer over wijzigingen in de tweede regeling bekostiging voor het schooljaar 2020-2021 (alleen voor leden met een account voor mijn.poraad.nl).