Nieuws

Onderzoek ondersteuningsbehoefte verduurzaming schoolgebouwen

Ben je werkzaam bij een schoolbestuur of gemeente en betrokken bij zaken die gaan over goede en duurzame huisvesting? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) je input door het invullen van een enquête. Doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen hoe ondersteund kan worden in het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed zoals onder andere schoolgebouwen, sportaccommodaties, ziekenhuizen

Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
De rijksoverheid heeft het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed opgericht, waarbij de sectoren Sport, Zorg, Onderwijs samenwerken. Gezamenlijk gaan we concreet aan de slag om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Kenniscentrum Ruimte-OK is een van deze kennisorganisaties en gaat aan de slag met de kwaliteitsopgave die er ligt voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie over dit programma vind je op Scholen Op Koers naar 2030!

De enquête kun je hier invullen.