Nieuws

Onduidelijkheid over geld werkdrukakkoord

Er is onduidelijkheid over het geld dat schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten in het kader van het werkdrukakkoord. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met minister Arie Slob (Onderwijs).

Minister Slob kondigde op 6 maart onverwacht aan dat scholen in het primair onderwijs eerder meer geld krijgen om de werkdruk te verlagen (zie nieuwsbericht). In de brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister over ‘extra geld’, maar uit de media blijkt het te gaan om een kasschuif. Dat betekent dat ander geld voor het onderwijs wordt verminderd of later beschikbaar komt. Op Twitter rouleerde een overzicht waaruit blijkt dat het volledige bedrag uit het Werkdrukakkoord van 430 miljoen euro hierdoor pas in schooljaar 2023-2024 beschikbaar zou komen. De minister heeft met de PO-Raad en de vakbonden echter afgesproken dat dit bedrag in schooljaar 2021-2022 beschikbaar zou zijn.

(aantallen x 1000)

Toolbox

De PO-Raad vraagt de minister indringend om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven voor scholen en schoolbesturen. Op dit moment is wel duidelijk dat in het komende schooljaar (2019-2020) voor de aanpak van werkdruk in het totaal 333 miljoen beschikbaar is. In de toolbox staat een model waarmee het beschikbare budget per school kan worden berekend.