Nieuws

Op de formatietafel: het derde uur gym

Onder leiding van informateur Edith Schippers onderhandelen vier potentiële coalitiepartijen in de Stadhouderskamer over de vorming van een nieuw kabinet. Wat ligt er voor het primair onderwijs op deze onderhandeltafel? In deel 3 van deze serie: een verplicht derde uur gym. Hoe haalbaar is dit plan?

Op dit moment krijgen de meeste leerlingen twee lesuren bewegingsonderwijs. Op zo’n 90 procent van de scholen wordt gym gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht.

VVD (en ook SP) wil dat scholen hun leerlingen minimaal drie uur per week laten gymmen, en dat alleen nog onder begeleiding van een vakleerkracht. Het zou voor het eerst zijn dat het aantal uren voor een schoolvak wettelijk zou worden vastgelegd.

Wat kost dat plan?

790 miljoen euro kost het om alle leerlingen in het primair onderwijs één extra lesuur gym te geven en alleen nog vakleerkrachten voor de gymklas te zetten, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan en het Mulierinstituut. Dat is een tiende deel van de totale jaarlijkse uitgaven aan het primair onderwijs.

Is het haalbaar?

Al zouden scholen het willen, voor veel scholen is het geven van extra gymles praktisch niet haalbaar, omdat hiervoor simpelweg te weinig gymzalen en vakleerkrachten beschikbaar zijn. Er zijn 2200 extra gymzalen nodig. Ook moeten 5800 extra vakleerkrachten worden opgeleid. Het wettelijk vastleggen van het aantal lesuren bewegingsonderwijs, druist bovendien in tegen de vrijheid van onderwijs.

Wat de PO-Raad vindt

Aandacht voor beweging en de gezondheid van leerlingen is een groot goed, vindt de PO-Raad. Het draagt bij aan gezondere kinderen en heeft daardoor een positief effect op het welbevinden van kinderen en hun leerprestaties. Daarom ondersteunt de PO-Raad het programma Gezonde School en maakte zij in 2014 de afspraak met staatssecretaris Dekker dat alle scholen minimaal twee uur gymles per week zouden aanbieden door een bevoegde leraar (kan ook reguliere leerkracht met gymbevoegdheid zijn).

Het stimuleren van gezondheid behelst echter veel meer dan enkele lesuren bewegingsonderwijs. Scholen kunnen ook buiten de reguliere gymlessen beweging en een gezonde leefstijl bij leerlingen stimuleren. Zo kunnen zij bewegen integreren met andere lessen en ook het schoolplein ervoor inzetten. Diverse scholen werken ook al samen met gemeenten en sportclubs aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Een gezonde leefstijl is een van de thema’s waarover wordt gesproken in de discussie over het herijken van de kerndoelen (Onderwijs2032). De PO-Raad vindt een discussie over bewegingsonderwijs dan ook hier thuishoren en niet in de politiek. Het oordeel van de PO-Raad luidt dus: onhaalbaar, onbetaalbaar en onwenselijk.