Nieuws

Oproep: aanleveren jaarcijfers 2015

In het kader van de belangenbehartiging is het voor de PO-Raad van belang om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de financiële positie van schoolbesturen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceert de jaarcijfers van schoolbesturen over 2015 echter pas in het begin van 2017. Daarom worden schoolbesturen vriendelijk verzocht om alvast enkele jaarcijfers over 2015 te versturen naar de PO-Raad.

Aanlevering van deze jaarcijfers kan heel eenvoudig en snel plaatsvinden via dit format. U kunt dit format per mail versturen naar Reinier Goedhart, beleidsadviseur Financiën. 

Staat uw jaarverslag al online?

Tot slot wil de PO-Raad u er aan herinneren om het jaarverslag 2015 (het bestuursverslag én de jaarrekening) conform de Code Goed Bestuur op uw website te publiceren.

format voor aanleveren financiële jaarcijfers 2015
22.27 KB