Nieuws

Plan van gezamenlijke samenwerkingsverbanden door minister goedgekeurd

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft positief gereageerd op het gezamenlijke sectorplan voor afbouw van bovenmatige reserves bij de samenwerkingsverbanden. De vier partijen (Sectorraad SWVVO, Netwerk LPO, PO-Raad en VO-raad) ontvingen vlak voor het weekend de goedkeuring van het ministerie van OCW. Dat betekent dat er voor nu geen generieke korting wordt toegepast op het budget van de samenwerkingsverbanden.

Wel vraagt de minister voor 1 mei een concrete aanscherping van de sectorale monitoring. Er moet duidelijk worden welke informatie op welk moment wordt opgeleverd ten aanzien van de afbouw van de bovenmatige reserve, hoe die informatie wordt verkregen, wanneer de voortgang op het plan onvoldoende is en welke stappen worden ondernomen ter verdere stimulering richting de individuele samenwerkingsverbanden.

Individuele samenwerkingsverbanden aan zet

De komende periode zijn de individuele samenwerkingsverbanden aan zet. Uiterlijk 1 mei dienen zij met een plan te komen, toegesneden op de eigen situatie, waarin wordt beschreven hoe de eventuele bovenmatige reserves worden afgebouwd.  Het plan zal moeten aansluiten bij de ambities van het nu door de minister goedgekeurde gezamenlijke plan.

Er zal snel een brief van OCW uitgaan naar de samenwerkingsverbanden met een toelichting hierop en wat er precies van hen wordt verwacht.