Nieuws

PO-Raad gaat in gesprek over hoge vermogens

De PO-Raad gaat in gesprek met een aantal schoolbesturen die op basis van de gepresenteerde jaarcijfers en continuïteitsparagraaf mogelijk een te hoge vermogenspositie hebben. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in wat er bij de betreffende schoolbesturen speelt.

De PO-Raad pleit al langer voor meer duidelijkheid over de toereikendheid van de bekostiging voor het primair onderwijs. Vanuit de sector komt duidelijk het signaal dat de bekostiging niet genoeg is om aan alle verwachtingen, die de maatschappij heeft van het onderwijs, te voldoen.

Tegelijkertijd geven de jaarcijfers aan dat er schoolbesturen zijn die jaarlijks geld overhouden. Veel schoolbesturen hebben 2017 afgesloten met een positief resultaat en de voorgaande jaren lieten eenzelfde beeld zien. Zowel in de Tweede Kamer als in de media worden met regelmaat kritische vragen gesteld over dit positieve resultaat. Van de andere kant zijn er ook schoolbesturen die het financieel krap hebben.

De schoolbesturen die op het eerste gezicht als te rijk kunnen worden beschouwd, hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor nader contact.  In overleg met het voormalige netwerk Financiën gaat de PO-Raad kijken naar het verhaal achter de cijfers.

Schoolbesturen die ondersteuning zoeken bij het evalueren en verantwoorden van hun vermogenspositie, kunnen terecht in de vernieuwde toolbox Verantwoording van de financiële positie op deze website. Daar vindt u diverse praktische tools en rekenmodellen.