Nieuws

PO-Raad in de NRC: 'Er moet juist meer geld naar de sector'

In het NRC Handelsblad van 22 december geeft de PO-Raad uitleg over de financiële situatie van scholen in primair onderwijs. Volgens eerdere berichten van de krant hielden veel scholen de afgelopen twee jaar geld in kas. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter dat de kosten in het primair onderwijs juist harder stijgen dan de inkomsten en dat investeringen achterblijven, iets wat de PO-Raad onderschrijft.

In de krant legt de PO-Raad uit dat scholen weliswaar extra rijksgeld uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Begrotingsakkoord hebben gekregen, maar dat zij dit pas eind 2013 ontvingen. Hierdoor konden scholen het niet meer opnemen in de begroting voor 2014. Daarnaast was het geld hard nodig om financiële gaten te dichten. ,,Want al jaren stijgen de kosten van scholen veel harder dan de bedragen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beschikbaar stelt’’, zo stelt de PO-Raad samen met de VO-raad in het artikel. Daarbij komt dat door de krimp minder leerlingen het onderwijs instromen. Dat betekent minder inkomsten en hoge werkloosheidskosten. De sectororganisatie voor het primair onderwijs geeft dan ook aan dat het basisonderwijs er nog helemaal niet financieel gezond voor staat en dat er juist nog meer geld bij moet.