Nieuws

PO-Raad in media over scholenbouw en krimp

Afgelopen weekend werd de PO-Raad tweemaal genoemd in de media. het Nederlands Dagblad wijdde een artikel aan de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen van een nieuwe school. De Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de krimp die zich doet gelden in het Friese basisonderwijs.

Torenhoge bouwkosten voor scholen

Veel scholen zijn aan vervanging toe, maar nieuwbouw is steeds duurder door de stijgende bouwkosten. Dat concludeert het Nederlands Dagblad op zaterdag 18 februari. In het artikel wordt ingegaan op de situatie van basisschool De Glashorst in het Gelderse Scherpenzeel. Deze school komt bijna zeven ton tekort voor het bouwen van een nieuwe school.

De PO-Raad laat in het Nederlands Dagblad weten dat De Glashorst niet de enige basisschool is met geld tekort, maar dat het om een groot, landelijk probleem gaat. Duizenden scholen zijn toe aan een opknapbeurt, maar de stijgende bouwkosten brengt besturen daarbij in de problemen. ,,De gemeente dient voldoende middelen beschikbaar te stellen waarmee een school kan worden gebouwd die voldoet aan alle eisen. De genormeerde vergoedingen in de gemeentelijke verordeningen liggen daar ruim onder.’’ Zo reageert een woordvoerder van de PO-Raad in de krant. ,,De aanpassing van vergoedingen is noodzaak. Slechte schoolgebouwen leiden aantoonbaar tot opbrengstverlies. Investering in kwaliteit van het onderwijs en in het onderwijzend personeel moet daarom samengaan met investeren in de gebouwen’’, aldus de woordvoerder.

Samenwerken om krimp het hoofd te bieden

Ook de Leeuwarder Courant besteedde afgelopen weekend aandacht aan een hardnekkig probleem in het primair onderwijs: krimp. De krant gaat in op de situatie in grote delen van de provincie Friesland, waar scholen noodgedwongen samenwerkingsscholen moeten vormen of zelfs moeten fuseren om te kunnen blijven bestaan. Maar deze samenwerking gaat niet altijd even makkelijk. Waar scholen soms vanuit bestuurlijk oogpunt voor de ene samenwerkingspartij willen gaan, ziet de gemeenteraad – vanuit het belang van de gemeente – liever samenwerking met een ander schoolbestuur. Dit kan er in resulteren dat de minister zo’n fusie afwijst wegens ‘onvoldoende draagvlak’.

De PO-Raad laat in de krant weten dat zijn vindt dat gemeenten in samenspraak met schoolbesturen een toekomstvisie moeten ontwikkelen. ,,Friesland kent een hele hoge schooldichtheid, met heel veel kleine scholen. Samenwerking is daarom noodzakelijk.’’ Aldus een woordvoerder van de PO-Raad in de Leeuwarder Courant.