Nieuws

PO-Raad in Trouw: ‘lumpsum niet de oorzaak van lage lerarensalarissen’

Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan de lage lerarensalarissen in het primair onderwijs en vraagt zich af of de oorzaak hiervan misschien ligt in het financieringssysteem. De PO-Raad vindt dat de huidige lumpsumfinanciering uitstekend past bij het onderwijs zoals dat in Nederland is georganiseerd. Het echte probleem: de bekostiging van het primair onderwijs is gewoonweg onvoldoende.

Het pleidooi van het onderwijsveld is inmiddels meer dan duidelijk: breng de salarissen van leraren in het primair onderwijs op gelijk niveau met die van hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet het geld hiervoor bij de schoolbesturen worden gezocht. Zij kunnen immers keuzes maken voor beloning, verlichting van de werkdruk en goed onderwijs, aldus het ministerie. Volgens Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), schuift de overheid de verantwoordelijkheid voor de onderwijsarbeidsmarkt zo eenvoudig door naar schoolbesturen. ,,Maar als schoolbesturen niet inzichtelijk kunnen maken dat in het basisonderwijs voldoende geld aan personeel wordt besteed, moet het schot terug tussen geld dat besteed mag worden aan salarissen en ‘overige kosten’ ’’, zo concludeert Verheggen in de krant.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad ziet niks in het terugbrengen van een schot in de bekostiging. Zij is van mening dat de lumpsumfinanciering, met bijbehorende financiële autonomie, uitstekend past bij het onderwijs zoals dat in Nederland is georganiseerd. Het leidt tot minder bureaucratie, grotere doelmatigheid en meer kwaliteit, zo blijkt uit internationale onderzoeken. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) trokken vorig jaar dezelfde conclusie in hun reactie op de motie van Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg. Deze motie verzocht de regering om alternatieven voor of naast de lumpsumbekostiging te ontwikkelen.

Tegelijkertijd tonen diezelfde onderzoeken aan dat het primair onderwijs al jaren bovengemiddeld goed presteert, terwijl de bekostiging ónder het internationale gemiddelde ligt. Zo krijgen scholen jaarlijks 375 miljoen euro te weinig om hun vaste lasten aan onderhoud en lesmaterialen van te betalen, becijferde organisatieadviesbureau Berenschot onlangs. De basis is dus niet op orde. Om daarna de salarissen van de leerkrachten te verhogen, is 1,8 miljard euro extra nodig. ,,Het werkelijke probleem wordt daarom niet veroorzaakt door de lumpsum, maar door het feit dat de totale bekostiging ontoereikend is’’, concludeert PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten in Trouw.

Om dit tekort in de financiering voor eens en voor altijd duidelijk te maken, pleitte de PO-Raad eerder deze maand voor een parlementair onderzoek naar de bekostiging van het primair onderwijs. Een nieuwe regering kan dan op basis van deze keiharde feiten toekomstig onderwijsbeleid maken.