Nieuws

PO-Raad op NOS.nl: 'Investeringen in primair onderwijs cruciaal'

Naar aanleiding van het debat over de financiële situatie in het onderwijs, besteedt de NOS aandacht aan het pleidooi van de PO-Raad voor meer investeringen in het primair onderwijs. Wil het kabinet dat Nederland tot de top-5 van kenniseconomieën blijft behoren, dan zijn deze investeringen cruciaal, aldus de PO-Raad.

In het debat werd duidelijk dat extra geld voor het primair onderwijs wat betreft een Kamermeerderheid voorlopig niet aan de orde is. Dit staat haaks op de brief die de PO-Raad samen met de andere onderwijssectoren en de vakbonden in de aanloop naar dit debat naar de Kamer stuurde. Hierin benadrukt zij de noodzaak van meer investeringen juist.

Op NOS.nl legt de PO-Raad uit waarom nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. ,,Scholen komen in de problemen door de combinatie van een dalend aantal leerlingen en de stijgende werkloosheidskosten. Door de krimp krijgen scholen minder geld en tegelijkertijd betalen zij steeds meer geld om de werkloosheidsuitkeringen van leraren te betalen''.

Verdere toelichting over de noodzaak van meer investering in het primair onderwijs kunt u in dit eerdere bericht van de PO-Raad lezen.