Nieuws

‘Politiek neemt geen verantwoordelijkheid voor goed onderwijs’

De Tweede Kamer heeft een ultieme kans gemist om duidelijkheid te creëren over de bekostiging van het primair onderwijs. Met haar ‘nee’ tegen de oproep voor een parlementair onderzoek houdt ze een mistig beeld in stand over hoe het ervoor staat in de sector. Broodnodige investeringen blijven daardoor uit. Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in haar openingsspeech van het PO-Raad congres in Nijkerk.

Hoewel de lerarentekorten groeien en onafhankelijk onderzoek steeds weer uitwijst dat er flinke tekorten zijn voor onder meer het wegwerken van onderwijsachterstanden (jaarlijks 200 miljoen euro), voor lesmaterialen en onderhoud aan schoolgebouwen (jaarlijks 375 miljoen euro), onderneemt de politiek geen actie. De onduidelijkheid over waar het geld precies naartoe gaat, is voor sommigen vrijbrief om niets te hoeven doen, stelde Den Besten.

Ze hekelde deze ‘laffe’ instelling omdat diverse partijen wél continu kritiek leveren op schoolbesturen en zich afzetten tegen fictief uitdijende bestuurs- en managementlagen. ,,Wij hebben niets te verbergen, we willen ons verantwoorden en laten zien dat het primair onderwijs zwaar tekort komt om goed onderwijs te kunnen organiseren in heel Nederland’’, aldus een teleurgestelde Den Besten.


De PO-Raad riep in mei op tot een parlementair onderzoek om de discussie over de bekostiging voor eens en voor altijd te beslechten. In het debat hierover buitelen bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen continu over elkaar waardoor niemand meer snapt hoe de financiële vork in de steel zit. Het onderwijs moet hierdoor steeds opboksen tegen onterechte negatieve beeldvorming.

Ondertussen blijven de tekorten zich opstapelen. Begin juni kreeg het primair onderwijs nog een domper te verduren toen uit de Voorjaarsnota bleek dat de overheidsuitgaven aan onderwijs miljoenen euro’s hoger uitvielen dan verwacht.

,,Investeer in onze kinderen, ook de jongsten’’, is de dringende boodschap van Den Besten aan Den Haag. ,,Sterke basisvoorzieningen met voldoende leerkrachten die goed zijn toegerust, geven kinderen een basis mee waarmee zij een leven lang verder kunnen leren en zich ontwikkelen. Alleen met voldoende investering in onderwijs en goede onderwijssalarissen kan Nederland zich handhaven als kennisland. En kunnen we de kansenongelijkheid in ons land echt aanpakken.’’

In haar speech zei Den Besten het verder ‘winst’ te vinden dat besturen, schoolleiders en leraren gezamenlijk optreden bij het aankaarten van het lerarentekort in Den Haag. ,,Alleen ga je harder, maar samen kom je verder”. En: ,,We willen alle kinderen stimuleren en helpen zich optimaal te ontwikkelen. Daarvoor heb je steengoede leerkrachten nodig, die met plezier en passie dag in dag uit het beste uit zichzelf en uit hun leerlingen kunnen halen. En om dat te kunnen doen, moet het vak aantrekkelijker worden, door een interessantere loopbaan, vermindering van de werkdruk en – echt – een hoger salaris!''

Ze complimenteerde de sector verder voor haar tomeloze inzet om leerlingen het beste onderwijs te geven. ,,De leerlingen presteren internationaal gezien nog steeds boven het gemiddelde, terwijl de investeringen van de overheid ver ónder het gemiddelde liggen’’, zei ze. En: ,,Ik zie ook dat scholen echt hun grenzen verleggen. […] Er wordt meer over de schutting gekeken, naar andere schooltypen, andere besturen, de grens tussen school, kinderopvang en peuterspeelzaal vervaagt. Zorg, sport, cultuur en zelfs het bedrijfsleven komen steeds vaker de school in. En zo moet het ook: partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, hebben de plicht om elkaar op te zoeken en zich om het kind heen te organiseren, niet vanuit de instituties.’’

(Foto's: Jelle IJntema) 

Links & downloads

Speech congres Rinda den Besten 2017
133.96 KB