Nieuws

Praat mee over onderzoek toereikendheid bekostiging en doelmatigheid bestedingen

De PO-Raad gaat in gesprek met haar leden over het onderzoek van McKinsey & Company naar de toereikendheid bekostiging en doelmatigheid bestedingen in het primair en voortgezet onderwijs. Schoolbestuurders die zijn aangesloten bij de PO-Raad, kunnen zich hier aanmelden voor een besloten webinar over de strategische bespreking van het rapport op donderdag 4 juni 2020, 13.00 - 14.00 uur.

Het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey & Company is op 22 april 2020 door minister Arie Slob naar de Tweede Kamer gestuurd. In het begeleidend schrijven kondigt de minister aan dat er na de zomer een beleidsreactie volgt op het rapport.

Dit rapport is het antwoord op de door de PO-Raad vaak gestelde vraag: is de bekostiging voor het onderwijs voldoende? Dit is een van de speerpunten in de strategische agenda van de PO-Raad, en een belangrijk onderwerp voor de sector!

Om de reactie van de PO-Raad op het rapport verder vorm en inhoud te geven, gaat de sectororganisatie digitaal in gesprek met de aangesloten schoolbesturen. Om een goed gesprek over dit onderwerp te kunnen voeren, kunnen er maximaal 50 mensen deelnemen aan dit webinar. Indien er veel meer belangstelling is om mee te praten, organiseert de PO-Raad een extra bespreking.

Om op een goede manier te kunnen deelnemen aan deze strategische bespreking kun je het beste tenminste de samenvatting en hoofdstuk 5 van het rapport vooraf lezen. Tijdens de strategische bespreking wordt niet ingegaan op technische vragen over het onderzoeksrapport. Daarom kun jeals voorbereiding op de strategische bespreking deelnemen aan de technische briefing over het rapport op dinsdag 2 juni, 16.00 – 17.00 uur (je moet je daarvoor hier apart aanmelden). De onderzoekers van McKinsey zullen ook deelnemen aan de technische briefing.

Tot donderdag 28 mei, 17.00 uur kun je hier jouw inhoudelijke, technische vragen doorgeven, zodat deze zoveel mogelijk beantwoord worden tijdens de technische briefing op 2 juni.

Voor het aanmelden voor deze webinars en voor het doorgeven van jouw vragen, moet je inloggen op mijn.poraad.nl.

Kortom:

  • Lees hier het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’;

  • Geef voor donderdag 28 mei, 17.00 uur hier jouw inhoudelijke vragen over het onderzoeksrapport door;
  • Meld je hier aan voor de technische briefing over het rapport met de onderzoekers op dinsdag 2 juni, 16.00 – 17.00 uur;
  • Meld je hier aan voor de strategische bespreking van het rapport op donderdag 4 juni 2020, 13.00 - 14.00 uur.