Nieuws

Project OnderwijsLokaal van start

Het project OnderwijsLokaal is bedoeld om de verschillende partijen die samen werken aan het realiseren van onderhuisvesting in ons land, te ondersteunen. In de begeleiding van het project werkt de PO-Raad samen met de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op dit moment ontwikkelen Berenschot en ICS Adviseurs in opdracht van OCW een afwegingskader voor een goede samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel is gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van deze taak. 

Het afwegingskader kan partijen op weg helpen om binnen de betreffende lokale context de juiste keuzes te maken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het instrument berust op drie pijlers: kennis, inzicht en draagvlak. Het afwegingskader wordt samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van onderwijshuisvesting ontwikkeld. De verwachting is dat het afwegingskader begin 2016 klaar is. Vanaf 2016 zijn er ook adviseurs beschikbaar die lokale ondersteuning kunnen bieden bij het gebruik van het instrument.

Meer informatie

Het afwegingskader wordt geplaatst op de website OnderwijsLokaal.nl. Deze website is in ontwikkeling, maar nu al te benaderen voor meer informatie. Hier kunt u zich ook aanmelden als u geïnteresseerd bent en op de hoogte wilt blijven van de mogelijkheden van OnderwijsLokaal.