Nieuws

Regeling vaststellen impulsgebieden verlengd

De impulsgebiedenregeling is met een nieuwe regeling verlengd tot en met 2020-2021. Deze regeling (inclusief de postcodegebieden) is identiek aan de huidige regeling. 

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig met een nieuwe indicator voor onderwijsachterstand, naar aanleiding van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mogelijk zou dit op korte termijn kunnen leiden tot een herziene gewichtenregeling, waarin de huidige gewichtenregeling en de huidige impulsgebieden opgaan. 

De huidige Regeling vaststelling impulsgebieden loopt dit schooljaar af. De regeling is daarom verlengd met de maximaal wettelijk vastgelegde periode van 4 jaar. Het is echter mogelijk dat de impulsgebiedentoeslag eerder komt te vervallen.

Voor de volledige regeling zie: Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2017, nr. 1151437