Nieuws

Roep om meer salaris leerkracht groeit

De roep om een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs klinkt steeds luider. De PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en roept al enkele jaren om een betere beloning voor leerkrachten. Steeds meer media besteden aandacht aan dit geluid. 

Leerkrachten in het primair onderwijs (po) verdienen nu zo'n 20 procent minder salaris dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. De PO-Raad vindt dit oneerlijk en wil dat de leerkrachten in het po minstens zoveel gaan verdienen. In de Volkskrant zegt voorzitter Rinda den Besten dinsdag dat dit 'broodnodig' is, niet alleen omdat de verhoudingen scheef zijn, maar ook omdat het primair onderwijs afstevent op flinke lerarentekorten: vierduizend full time leerkrachten in 2020, tienduizend in 2025. De salarissen verhogen, is een van de manieren om het leraarsvak aantrekkelijker te maken en meer leerkrachten te trekken én te behouden. Daarnaast is het belangrijk dat ook de werkdruk omlaag gaat en dat leraren betere carrièreperspectieven krijgen, vindt de PO-Raad. ,,In het primair onderwijs wordt vaak gezegd dat het niet gaat om geld, want voor de klas staan is een roeping. Dat is fantastisch en ontroerend, maar het smoort elke discussie'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten in de krant.

De actiegroep PO in actie die onlangs werd opgericht door leerkrachten die vinden dat ze onderbetaald worden, blijft groeien. Op dit moment telt de groep op Facebook ruim 28.000 leden. In het artikel in de Volkskrant zetten zij hun eis voor een betere beloning kracht bij. Dat deden ze eerder ook in andere media. 

Deze roep om een beter salaris wordt breed gedragen in de sector. In februari stond het thema onder meer centraal in Onderwijspoort, tijdens het lerarendebat in de Tweede Kamer, in verschillende verkiezingsprogramma’s (zie pag. 6) en in de blog die leraar Thijs Roovers schreef op poraad.nl. Daarnaast kwam de Algemene Onderwijsbond (AOb) met een salarisstappenplan voor de komende kabinetsperiode. Ook is het een van de drie belangrijkste verzoeken van de PO-Raad aan een nieuw kabinet.

Links & downloads

Actiepunten.pdf
PDF, 639.96 KB