Nieuws

Schoolleider Hanneke de Frel: 'Het bestuur vertrouwt op de kundigheid van de schoolleiders en geeft ze de ruimte'

Hanneke de Frel is directeur op CBS Prinses Maxima in Berkel en Rodenrijs. Deze school valt onder schoolbestuur Spectrum-SPCO. In dit interview vertelt de Frel over de samenwerking tussen haar als schoolleider en het schoolbestuur.

,,Ik heb in de loop der jaren op verschillende plekken gewerkt, met verschillende schoolbesturen. Dit is het fijnste schoolbestuur waar ik tot nu toe gewerkt heb.
Het bestuur vertrouwt op de kundigheid van de schoolleiders en geeft ze de ruimte. De bestuurder gaat het gesprek met je aan over wat je wilt bereiken met de school, waar je op dit moment staat en welke stappen je gaat nemen om daar te komen. Het is fijn dat er op die manier met je meegedacht wordt.

Dat was ook zo met betrekking tot de inzet van de werkdrukmiddelen. Eerst hebben we geïnventariseerd met het schoolteam op welke gebieden zij werkdruk ervaren en wat hun wensen zijn. Het bestuur heeft vervolgens gekeken naar de haalbaarheid van de plannen. Uiteindelijk is gekozen voor het behouden van een aantal jonge leerkrachten. Dat is een goede ontwikkeling, vooral met het oog op het oplopende lerarentekort. Een ervaren leerkracht is vervolgens vrij geroosterd om dagen over te nemen van collega’s, organisatorische taken te ondersteunen en bij te springen in groepen als taal- en rekencoördinatoren ook eens in andere klassen willen kijken.

Of ik als schoolleider zonder het schoolbestuur zou kunnen? Ik zou het niet willen omdat ik dan een heel ander soort functie krijg. Nu sta ik met mijn voeten in de klei, dichtbij de onderwijspraktijk

Of ik als schoolleider zonder het schoolbestuur zou kunnen? Als ik kijk naar hoeveel tijd ik al kwijt ben aan het runnen van de school, lijkt dat me lastig. Kwaliteitszorg, contact met ouders, het regelen van allerlei praktische zaken, het bezoeken van groepen, gesprekken met de leraren. Ik vraag me af of het lukt als ik daar alle taken van het bestuur ook nog bij zou moeten doen. Ik zou het ook niet willen omdat ik dan een heel ander soort functie krijg. Nu sta ik met mijn voeten in de klei, dichtbij de onderwijspraktijk. Ik ken bijvoorbeeld ook alle leerlingen op mijn school. Met al die bestuurstaken erbij word ik toch een soort manager waarbij er automatisch meer afstand ontstaat.

Vooral op het gebied van financiën zou ik dat lastig vinden. Ik zou dan veel bezig zijn met de verantwoording van het uitgegeven geld. Nu is er altijd iemand op het bestuurskantoor die mee kan kijken bij het maken van de begrotingen en mee kan denken bij grote uitgaven. Ook heeft het schoolbestuur expertise is huis als het gaat om ICT en huisvesting. Onze school zit in een gebouw dat twaalf jaar oud is en behoorlijk wat onderhoud nodig heeft. Regelen jullie dit maar, zeg ik dan, dan kan ik me met het onderwijs bezighouden. Die back-up is fijn. Het schoolbestuur en de schoolleiding moeten altijd handelen in het belang van de leerlingen. Het draait om hen.”