Nieuws

Structurele bekostiging voor levensbeschouwelijk onderwijs openbare scholen

In navolging van de Tweede Kamer schaart ook de Eerste Kamer zich achter het voorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare scholen structureel te bekostigen. Dat bleek op 14 februari uit de stemming over het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA, CU en CDA.

Sinds 2009 werd er een subsidie beschikbaar gesteld voor de bekostiging van GVO en HVO op openbare basisscholen. De PvdA, CU en CDA willen de sector zekerheid bieden door de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen nu in de wet te verankeren. De Kamer stemde vandaag in met hun initiatiefwetsvoorstel. Daarnaast ondersteunde de Kamer een amendement van SGP-Kamerlid Bisschop dat regelt dat ouders in de schoolgids van openbare scholen geïnformeerd worden over de mogelijkheid om godsdienstonderwijs of humanistisch onderwijs te ontvangen.

Update: ook Eerste Kamer stemt in

Op 14 februari 2017 stemde ook de Eerste Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel. Daarnaast werd een motie van senator Bikker (ChristenUnie) die de regering verzoekt om met een overbruggingsregeling te komen voor de kosten van vormingsonderwijs uit de jaren 2016 en 2017.

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad is een voorstander van het structureel bekostigen van GVO en HVO op openbare basisscholen. Zij ondertekende daarom ook de brief die een groot aantal organisaties naar de Kamer stuurde ter ondersteuning van het wetsvoorstel. Wel hoopt de sectororganisatie voor het primair onderwijs dat de staatssecretaris de bekostiging hiervan niet uit de lumpsum gaat financieren.

Downloads

335.12 KB