Nieuws

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Aanvragen vanaf vandaag

Met de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 kunnen scholen hun leerlingen extra aandacht schenken zodat ze geen nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode. Je kunt de subsidie vanaf vandaag aanvragen.Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze subsidie, wordt je gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken.

De subsidie wordt in drie tijdvakken uitgekeerd. Voor het eerste tijdvak start de inschrijving vandaag. Aanvragen kunnen tot en met 21 juni 2020 worden ingediend.

Dien een realistische aanvraag in

Een school kan voor maximaal 10% van haar leerlingen subsidie aanvragen (voor scholen met die in aanmerking komen voor onderwijsachterstandsmiddelen, geldt een maximum van 20%). De aanvraag is zo simpel mogelijk gehouden en hetzelfde geldt voor de verantwoording achteraf, maar het ministerie doet een nadrukkelijke oproep niet tot het maximum aan te vragen om vervolgens wel te zien wat je nodig hebt maar een realistische en doelgerichte aanvraag in te dienen. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat het geld op de juiste plekken komt,  voorkomen dat er onnodig geloot moeten worden, en voorkom je zelf dat je later alsnog subsidie moet terugbetalen.

Studenten inzetten

Voor de uitvoering van de ondersteuning gelden andere regels wat betreft de bevoegdheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om studenten in te zetten voor de extra ondersteuning. In dat geval kun je hen een vergoeding bieden vanuit het subsidiegeld. Gebruik je bestaande regionale contacten om dit te regelen. Meer informatie over de mogelijkheid om studenten in te zetten vind je op de site van OCW.

De PO-Raad publiceerde vorige week een kaart met vragen en antwoorden rond deze subsidieregeling. Je vindt de kaart op lesopafstand.nl.

Het aanvraagformulier voor de subsidie vind je vanaf vandaag op deze website.