Nieuws

Tweede Kamer spreekt zich uit: dicht de loonkloof tussen po en vo

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan om de loonkloof tussen het personeel van primair- en voortgezet onderwijs te dichten. Naast initiatiefnemers SP, GroenLinks, Partij voor de Arbeid en de Partij voor de Dieren, stemden ook coalitiepartners D66 en de ChristenUnie in.

De PO-Raad stelt al langer dat de salarissen in het po en vo gelijk moeten worden getrokken en is blij met de motie en de steun van deze partijen. VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen het dichten van de loonkloof. Nu een meerderheid van de Kamer vindt dat de loonkloof tussen po en vo gedicht moet worden, moet demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) op verzoek van Kamerlid Peter Kwint (SP), een brief naar de Kamer sturen waarin hij stelt hoe de motie tot uitvoer moet worden gebracht.  

De PO-Raad pleit voor één Wet op het funderend onderwijs, waarin de overgangen tussen po en vo veel soepeler verlopen. Eén cao voor het funderend onderwijs zou het sluitstuk van deze ontwikkeling moeten zijn. De PO-Raad is blij met dit signaal en ziet opvolging tegemoet.