Nieuws

Tweede Kamer: Vrijwillige ouderbijdrage door wet altijd vrijwillig

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd.

Daarnaast bepaalt de wet dat het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet langer mag ‘leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit’. Dit betekent dat een school een leerling bijvoorbeeld niet uit mag sluiten van een schoolreisje. De school mag dan ook geen vervangende activiteit verplichten. Met de nieuwe wet krijgt de inspectie de mogelijkheid te handhaven als scholen de initiatiefwet onvoldoende naleven. De SP dringt aan op een snelle behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer.

Regeling voor profielscholen

De Tweede Kamer stemde ook voor een D66-amendement over de financiering van extra activiteiten op profielscholen. Dit zijn bijvoorbeeld scholen met tweetalig onderwijs. Deze scholen zijn voor hun extra onderwijsprogramma soms afhankelijk van de ouderbijdrage. Profielscholen worden met het amendement verplicht om een (financiële) regeling te treffen voor leerlingen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. Dit kunnen zij zelfstandig doen, of door zich aan te sluiten bij overkoepelende verbanden met een bindende regeling voor deze leerlingen. Zo kunnen de profielscholen met een verminderde ouderbijdrage hun extra onderwijsprogramma blijven financieren.

Richtlijn vrijwillige ouderbijdrage PO-Raad

De PO-Raad, haar leden en Ouders & Onderwijs stelden vorig jaar een richtlijn op voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zij vinden het namelijk onverteerbaar als de portemonnee van de ouders bepaalt of een kind mag meedoen aan schoolreisjes of andere extra activiteiten. Het afgelopen jaar kreeg de PO-Raad via Ouders & Onderwijs zo’n tien meldingen van gevallen waarin de richtlijn niet werd nageleefd. De PO-Raad heeft de besturen in kwestie hierop aangesproken. In alle gevallen heeft het schoolbestuur vervolgens maatregelen getroffen.