Nieuws

UPDATE: PO-Raad en VNG: investeer in de renovatie van verouderde schoolgebouwen

Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’. Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema. De verslaggever bezocht basisschool de Tweelingen in Eindhoven, waar renovatie hard nodig is. Ook is er gesproken met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Bekijk de uitzending.

De Algemene Rekenkamer komt met aanbevelingen om het huidige stelsel van onderwijshuisvesting te verbeteren. De PO-Raad en de VNG onderschrijven de aanbevelingen. In een brief aan de Tweede Kamer vragen zij aandacht voor de verouderde en ontoereikende budgetten, het inlopen van de achterstand op het gebied van huisvesting en een aanpassing in de wet- en regelgeving om renovatie mogelijk te maken. Daarnaast hebben zij de kosten van nieuwbouw versus renovatie in kaart gebracht.  Een van de conclusies is dat renovatie 30 procent goedkoper is in vergelijking met nieuwbouw. Voor meer informatie zie onderstaande infographic.

Het is niet vreemd dat veel schoolgebouwen niet kunnen voldoen aan de huidige technische en kwaliteitseisen. Het budget voor onderwijshuisvesting is immers gebaseerd op de eisen zoals die in de jaren ’80 zijn geformuleerd. En er is sinds die tijd enorm veel veranderd. Denk aan de toepassing van ICT in het onderwijs, een goede en gezonde luchtkwaliteit en duurzaam omgaan met energie.

Aan de schoolbesturen en gemeenten ligt het niet. Zij bieden het liefst een leer- en werkomgeving die gezond, energiezuinig, betaalbaar en beter geschikt is voor het onderwijs in de 21e eeuw. Maar om dit te kunnen realiseren is er niet alleen extra geld nodig, maar ook een wijziging in wet- en regelgeving die een duurzame exploitatie mogelijk maakt.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer lezen over het thema huisvesting.

Downloads

PDF, 229.24 KB
72.07 KB