Nieuws

Volkskrant: 'Hoeveel kost een basisschoolleerling?'

Wat gebeurt er met het geld dat de overheid uittrekt voor basisschoolleerlingen? Daar was ouder Marije van den Berg ook wel nieuwsgierig naar. Samen met de schooldirecteur van de Lucas van Leydenschool en een aantal andere geïnteresseerden werd gestart met het project ‘Geldstromen door de school’ schrijft de Volkskrant.

Al snel werd duidelijk dat het bekostigingssysteem van het primair onderwijs nogal ingewikkeld in elkaar zit. Zo is er lumpsum, geld voor onderwijs dat naar schoolbesturen gaat. Daar bovenop komt nog budget om passend onderwijs mogelijk te maken en geld om onderwijsachterstanden te bestrijden. Daarnaast zijn er nog talloze subsidiepotjes om bijvoorbeeld professionalisering van leraren of digitalisering te stimuleren.

De Lucas van Leydenschool krijgt ongeveer 4700 euro per leerling, terwijl er voor een gemiddelde basisschoolleerling 6700 euro beschikbaar is. Blijft er echt 2000 euro tussen het ministerie van OCW en de klas hangen? Dat ligt anders. In die 6700 euro zijn ook kosten voor leerlingen meegenomen die behoefte hebben aan extra ondersteuning of naar school gaan in het speciaal onderwijs. Daardoor valt dit bedrag hoger uit dan het bedrag dat er per leerling beschikbaar is op de Lucas van Leydenschool volgens Pieter Buisman, hij werkte als onderzoeker mee aan het project ‘Geldstromen door de school’.

Beleidsadviseur van de PO-Raad, Reinier Goedhart noemt de financiering van het primair onderwijs in de Volkskrant ‘behoorlijk ingewikkeld.’ Daarom pleit de PO-Raad ook voor een vereenvoudiging van de bekostiging. Het onderwijs is zo divers in Nederland dat het ook moeilijk te zeggen is of er geld in het systeem blijft hangen. ‘Het bedrag dat de Lucas van Leyden per leerling ontvangt zegt niets. Als je niet weet hoe de taakverdeling tussen school en bestuurskantoor is, zegt het helemaal niets. We moeten daar als sector meer inzicht in bieden. Daar werken we nu ook aan.’