Nieuws

Voorjaarsnota kan lek in onderwijsachterstandenbudget dichten

Voorkom dat duizenden leerlingen verder op achterstand raken en draai daarom de bezuiniging op onderwijsachterstanden voor 2018 terug. Die oproep deed de PO-Raad aan de Tweede Kamer die woensdag debatteerde over de Voorjaarsnota. Budget hiervoor kan worden gevonden in de meevaller voor werkloosheidskosten. Een motie om dit te regelen, werd verworpen. 

Sinds 2011 lekken er jaarlijks miljoenen euro’s weg van het budget dat bestemd is om onderwijsachterstanden bij leerlingen weg te werken. Dat komt omdat de hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het opleidingsniveau van ouders. Omdat dat niveau stijgt, daalt het budget. De PO-Raad spreekt van een ‘verdwijntruc’, omdat de werkelijke achterstanden níet dalen. In zes jaar tijd daalde zo het budget van 430 naar 290 miljoen euro. Volgens de definitie daalde het aantal leerlingen met het risico op een achterstand in die tijd van 190.000 naar 136.000 leerlingen.

Op basis van een nieuwe formule becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dit aantal in werkelijkheid veel hoger ligt: 290.000 leerlingen. Deze formule houdt ook rekening met bijvoorbeeld de herkomst van de ouders, schuldenproblematiek en hoe lang een gezin al in Nederland is.

Om ieder kind gelijke kansen te kunnen bieden en achterstanden weg te werken, is het cruciaal dat scholen al deze leerlingen extra kunnen ondersteunen. De PO-Raad vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet zegt kansengelijkheid zo belangrijk te vinden en ondertussen blijft bezuinigen op deze kinderen. Ze roept de Tweede Kamer op woensdag de bezuiniging van 65 miljoen euro voor 2018, voor onderwijs en gemeenten samen, ongedaan te maken via de Voorjaarsnota. Die geeft weer hoe het ervoor staat met de lopende begroting van de Rijksoverheid. GroenLinks en PvdA dienden een motie in om dit te regelen, maar deze werd door de Kamer verworpen.

Daarnaast luidt de oproep aan een nieuw kabinet: verdubbel het budget voor onderwijsachterstanden en geef terug wat de afgelopen jaren is weggelekt.

In actualiteitenprogramma EenVandaag zegt voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten dat 'we kinderen al op hele jonge leeftijd kansen ontnemen'. Kinderen die met een achterstand groep 1 binnenkomen, halen die achterstand in acht jaar basisschool amper nog in. Dit hoeft niet zo, zegt Den Besten. ,,Er zijn aanpakken en bewezen manieren om achterstanden te bestrijden, maar dan moet er wel geld bij. Er moet nu iets gebeuren want ieder jaar dat we niets doen, lekt er geld weg. Dat betekent dat de klassen nog groter worden en de werkdruk nog hoger.''

In de uitzending blijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) volhouden dat het budget hoog genoeg is. Hij wil met het onderwijsveld in gesprek hoe zij het geld voor onderwijsachterstanden 'beter kunnen inzetten'.