Nieuws

Behandeling wetsvoorstel samenwerkingsscholen door senaat uitgesteld

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Raad van State gevraagd om voorlichting over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen te geven. Daarmee wordt de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld. De PO-Raad betreurt dit, haar leden zitten te wachten op de wet die het eenvoudiger maakt om samen te werken.

Met het wetsvoorstel ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, eenvoudiger maken. Eind 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel.

De PO-Raad betreurt dat de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer nu wordt uitgesteld, omdat haar leden zitten te wachten op de inwerkingtreding van de wet. De noodzaak om te kunnen samenwerken, is namelijk groot als gevolg van de dalende leerlingaantallen. Maar omdat deze samenwerking door de huidige wet- en regelgeving wordt belemmerd, kiezen besturen nu vaak voor een informele variant van een samenwerkingsschool.