Nieuws

Insourcen of uitbesteden? Raadpleeg het Afwegingskader Onderwijsadministratie

Schoolbesturen staan voor de vraag hoe zij hun administratie inrichten. Houdt u het in eigen beheer? Of besteedt u het (deels) uit? Om hen te ondersteunen bij deze afweging heeft de PO-Raad het Afwegingskader Onderwijsadministratie gepubliceerd. De tool biedt onder meer een overzicht van administratiekantoren, afwegingspunten en een keuzeboom.

Eén van de taken van schoolbesturen is het bepalen van de organisatie van hun personeels-, salaris- en financiële administratie. Zij staan hierbij voor vragen als: ga ik deels of volledig uitbesteden? Of ga ik alles in eigen beheer nemen? En hoe kom ik tot een goede keuze voor een administratiekantoor? Het faillissement van OSGMetrium in september 2015, tot dat moment het grootste onderwijsadministratiekantoor, heeft ertoe geleid dat veel schoolbesturen op korte termijn deze keuze moe(s)ten maken.

Om dit proces te ondersteunen en schoolbesturen te faciliteren in hun gesprekken met mogelijke aanbieders en eventueel collega-besturen heeft de PO-Raad Infinite Financieel verzocht een afwegingskader op te stellen. In dit afwegingskader vindt u onder meer algemene informatie over onderwijsadministratiekantoren, afwegingspunten en een keuzeboom.

U kunt hier het Afwegingskader Onderwijsadministratie raadplegen.