Financiële verantwoording

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken waaraan schoolorganisaties hun geld uitgeven. Het onderwijs wordt immers betaald uit publieke middelen. Als we de besteding van het geld goed verantwoorden, zien we ook beter of de bekostiging voldoet, of er tekorten zijn en op welke plekken juist minder geld nodig is.

Jaarverslag

Onze standpunten

Verantwoording over publieke middelen

Schoolbesturen zijn verplicht zich te verantwoorden over hoe zij (publieke) middelen hebben besteed.

Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt voor een groot gedeelte bepaald door het geld dat het schoolbestuur krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren.