Nieuws

Hoe werkt de verantwoording over de werkdrukmiddelen?

In februari 2018 sloot de PO-Raad samen met de vakbonden en minister Slob (Onderwijs) het Werkdrukakkoord. Elke school heeft via het schoolbestuur 155 euro per leerling ontvangen. In het schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot 285 euro per leerling. Daarvoor voert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tussenevaluatie uit over de besteding en verantwoording van de werkdrukmiddelen. Hoe werkt de verantwoording over de inzet van de werkdrukmiddelen? Daar leest u alles over in de Factsheet verantwoording werkdrukmiddelen.

Hoe werkt de verantwoording over de werkdrukmiddelen?

De verantwoording over de werkdrukgelden gaat via het bestuursverslag en via XBRL Onderwijsportaal. In de factsheet is een stappenplan opgenomen wanneer de schoolbestuurder en schoolleider zich over de besteding van de werkdrukmiddelen moeten verantwoorden.

Downloads

Factsheet stappenplan verantwoording werkdrukmiddelen
234.8 KB