Nieuws

Onderwijsaccountantsprotocol 2017 beschikbaar

Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Deze versie van het protocol wordt in september 2017 als bijlage bij de ministeriële regeling Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het accountantsprotocol wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een PDF-versie. Daarin kunt u de onderliggende wet- en regelgeving en overige relevante documenten raadplegen door het klikken op de links in de tekst en natuurlijk is deze versie geschikt voor het uitprinten van het accountantsprotocol.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.