Nieuws

Onderwijsaccountantsprotocol 2018 is beschikbaar

Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is nu beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. In deze versie kunt u de onderliggende wet- en regelgeving en overige relevante documenten raadplegen.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

In overleg met de vertegenwoordigers van de accountantskantoren heeft de inspectie besloten de juliversie van het accountantsprotocol 2018 alleen beschikbaar te stellen op de website van de Onderwijsinspectie en niet als ministeriële regeling te publiceren in de Staatscourant. Dit gezien de verwachte ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het accountantsprotocol. Naar verwachting zullen deze veranderingen in decemberversie van het accountantsprotocol zijn verwerkt en volgt publicatie in de Staatscourant.