Download

Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Elke schoolorganisatie ontvangt jaarlijks een vast bedrag per leerling. Voor schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot circa 285 euro per leerling. Het is belangrijk dat je je als school over de inzet van deze middelen verantwoordt. De PO-Raad ontwikkelde dit stappenplan ter ondersteuning hierbij.