Nieuws

Uitstelverzoek jaarverslag 2019 indienen tussen 15 juni en 1 juli

Schoolbesturen kunnen vanaf 15 juni uitstel aanvragen voor het aanleveren van de jaarverslaggeving over 2019. Een verzoek om coulance kan in de periode van 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend worden. Het schoolbestuur stuurt hiervoor een e-mail naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl). Een verzoek kan niet via brief of telefonisch worden ingediend.

De ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hebben eerder besloten dat de deadline van 1 juli 2020 wordt gehandhaafd voor de indiening van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens. Daarbij is er, indien mogelijk, coulance in het geval de aanlevering vertraagd is vanwege de coronacrisis (zie bericht).

Het schoolbestuur ontvangt na aanvraag bij het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ICO) via de mail een formulier met een aantal standaardvragen. Dit formulier moet door het schoolbestuur worden ingevuld, ondertekend en per e-mail worden teruggestuurd. Het ICO stuurt een ontvangstbevestiging van het uitstelverzoek en binnen 3 werkdagen daarna ontvangt het schoolbestuur bericht over het wel of niet toewijzen van het uitstelverzoek.

Een belangrijk aspect daarbij is de aard en lengte van het uitstel. Het uitstel voor het indienen van de jaarverslaggeving over 2019 kan maar voor een beperkte duur worden verleend. De informatie is nodig voor een tijdige correcte berekening van de bekostiging voor de sector. Verzoeken vanaf 1 juli 2020 worden niet meer in behandeling genomen. Afwijzing van coulance is niet voor bezwaar of beroep vatbaar. Indien onverhoopt geen coulance kan worden verleend bij een uitstelverzoek, geldt het reguliere proces van de indiening van jaarstukken 2019 met de formele aanleverdatum van 1 juli 2020.

Lees de aankondiging van de coulanceregeling in de Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - voorjaarseditie vervolg.